Krisecentre

De tre krisecentre henvender sig primært til enlige og forsørgere m/k (familier), der har særlige sociale behov/boligsociale problemer, og som har brug for et sted at bo i en midlertidig periode.

Baltic
Dortheavej 71
2400 København NV
vis på kort

Tlf. 38 34 03 33

Modtager enlige forsørgere (også fædre) og familier med særlige sociale problemer. Baltic har plads til store familier. Har døgndækning.
___

Egmontgården
Svendborggade 1, 1. lejl. 2
2100 København Ø
Tlf. 33 17 49 86
Modtager enlige forsørgere m/k med børn eller gravide, der har særlige behov/boligsociale problemer. Egmontgården kan også modtage voldsudsatte kvinder med børn, når den akutte krise er overstået. Har ikke døgndækning.
___

Krisecentret Garvergården
Dannebrogsgade 34
1660 København V
Tlf. 33 21 88 11
Modtager enlige forsørgere (også fædre) og familier – også akut – som har særlige sociale problemer. Garvergården har plads til store familier. Garvergården kan også modtage voldudsatte kvinder med børn, når den akutte krise er overstået. Har døgndækning.
Kvindekrisecentre

De tre kvindekrisecentre henvender sig primært til kvinder med og uden børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold, og som akut har brug for et sted at bo i en midlertidig periode. 

Du kan henvende dig her anonymt og udenom Socialforvaltningen. Socialforvaltningen eller andre sociale eller sundhedsmæssige myndigheder kan også henvise dig hertil.

 

Kvindekrisecentret

Kvindehjemmet, Nørrebro
Jagtvej 153 B
2200 København N
Tlf. 35 81 98 45

www.kvindehjemmet.dk
Modtager akut kvinder, med og uden børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold. Man kan selv henvende sig eller man kan blive henvist af sagsbehandler. Personale døgnet rundt. Ingen adgang for mænd.
___

Den Åbne Dør, Vesterbro
Hedebygade 30
1754 København V
Tlf. 33 24 91 03
Modtager kvinder, med og uden børn, som har været udsat for vold eller trusler eller har sociale problemer. Man kan selv henvende sig eller man kan blive henvist af sagsbehandler. Personale døgnet rundt. Ingen adgang for mænd.
___

Familiebostedet Klostermosegård, Helsingør
Klostermosevej 117
3000 Helsingør
Tlf. 49 22 02 82
Modtager kvinder, med og uden børn, som har været udsat for vold eller trusler, eller som har særlige problemer med deres sikkerhed og derfor har brug for at komme væk fra København i en periode. Har døgndækning.